CEL I ZADANIA

Problem mieszkalnictwa w Polsce

Pogłębiający się kryzys na polskim rynku mieszkaniowym dotyka coraz większy odsetek polskiego społeczeństwa. Według ostatnich badań oraz obserwacji, wiele mieszkań w Polsce nie spełnia podstawowych norm sanitarnych, lokale są bez łazienek oraz kuchni. Niestety, rozwiązanie problemu polskiego mieszkalnictwa oraz budownictwa nie jest procesem prostym ani krótkotrwałym. Obecnie zapotrzebowanie na lokale spełniające normy oraz gwarantujące odpowiedni standard użytkowania wynosi 2 mln mieszkań.

HfH - wsparcie dla rodzin

Habitat for Humanity zdaje sobie sprawę z wagi tego problemu. Misją Habitatu jest wyeliminowanie ubóstwa mieszkaniowego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, wspomaga oraz wspiera rodziny, oferując tanie i solidnie zbudowane budynki mieszkaniowe. HFH prowadzi i rozwija działalność w Gliwicach już od 1992 roku. W Domach Nadziei zamieszkało 69 rodzin w ośmiu wielorodzinnych domach. W tej chwili naszymi głównymi programami są remonty mieszkań dla indywidualnych rodzin, wspólnych części budynków dla wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i adaptacje dla innych organizacji charytatywnych zapewniających schronienie dla bezdomnych, ofiar przemocy, leczących się uzależnionych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszy Dom Nadziei w Gliwicach Wytężona praca wolontariuszy