PROCEDURA NABORU RODZIN DO PROGRAMU HFH BUDOWANIA DOMU

Potencjalny właściciel

Potencjalnym właścicielem mieszkania, budowanego z pomocą Habitat for Humanity, może zostać każda rodzina posiadająca dzieci. Priorytet mają rodziny zamieszkujące lokale, których stan techniczny jest niezadowalający. Bardzo ważnym wymaganiem jest brak tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Rodziny będące w potrzebie mieszkaniowej składają wniosek w biurze Stowarzyszenia. Wnioski o przydział domów rozpatruje Komisja ds. Doboru Rodzin. W skład komisji wchodzą: prawnik, lekarz, duchowni różnych wyznań oraz inne osoby posiadajšce doświadczenie w pracy społecznej.

Dobór rodziny

O doborze rodziny nie decyduje wyznawany przez jej członków światopogląd ani przekonania religijne. Decyzja podejmowana jest w oparciu o 4 elementy:

1. wypełnioną przez zainteresowaną rodzinę ankietę,
2. PIT z Urzędu Skarbowego o dochodach,
3. opinie osób miarodajnych znających rodzinę,
4. wizytę u rodziny.

Osoby miarodajne do opinii może zaproponować rodzina. Opinia jest wyrażana pisemnie. Przykładami osób właściwych do opinii są: ksiądz z parafii, nauczyciele dzieci, lekarze opiekujący się rodziną, pracodawcy.

Dochody rodziny

Dochody rodziny muszą mieścić się w przedziale określanym przez Komisję. Górną granicę dochodów wyznacza kwota pozwalająca na kupienie mieszkania w innych programach istniejących na rynku polskim: spółdzielnia mieszkaniowa, zakup na kredyt itd. Dolną granicę dochodów wyznacza, obliczana przez Komisję, kwota warunkująca godne życie rodziny, w sytuacji konieczności spłat miesięcznych rat pożyczki udzielonej przez Stowarzyszenie, w okresie 20 lat.