FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ile kosztuje dom habitatowski?

Koszt domu jest bardzo zróżnicowany - od kilku tysięcy dolarów w niektórych krajach rozwijających się do średnio 45000 dolarów w Stanach Zjednoczonych. Domy habitatowskie są dostępne finansowo dla rodzin o niskich dochodach z uwagi na określanie wartości domu zgodnie z zasadą bez zysku oraz nie naliczania odsetek od udzielonego kredytu. Czas spłacania domu waha się od 7 do 30 lat.

Co jest aktualnie budowane w Gliwicach?

Stowarzyszenie "Domy Nadziei" w Gliwicach buduje wielorodzinne domy. W 2007 roku zostanie oddany 7 dom z 11 mieszkaniami i rozpocznie się budowa 8 domu.

Kto może zostać właścicielem mieszkania habitatowskiego w Gliwicach?

Informacje dotyczące doboru rodzin partnerskich znajdują się w zakładce Dobór Rodzin.

Masz więcej pytań? Pytaj

gliwice@habitat.pl