LISTA POTRZEB

Jak można pomóc

Możemy budować domy z rodzinami w potrzebie dzięki wsparciu zarówno darczyńców indywidualnych, organizacji i korporacji. Tylko dzięki szczodrości ludzkich serc wybudowaliśmy już 22 mieszkania, w tym roku chcemy skończyć kolejne 11 i zacząć fundamenty pod następny budynek mieszkalny. Aby zrealizować te plany, potrzebujemy pomocy:

1. przez modlitwę o Boże błogosławieństwo dla naszej pracy

2. przez konkretną pracę ochotniczą

3. przez wsparcie finansowe - żadna suma nie jest za mała:

- nasze konto: Bank Handlowy 30 1030 1582 0000 0008 0086 7002

- konto wpłat 1% na rzecz naszej Organizacji Pożytku Publicznego: Bank Handlowy 23 1030 0019 0109 8533 0000 6256